Main Menu

Rozliczenie PIT z PITax.plDarmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Breadcrumbs

27 stycznia 2012

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział KRS po sprostowaniu swojego postanowienia z dnia 9 stycznia 2012 przyznał nam status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

12 luty 2012

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie zostało zwołane w celu nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Jego Ekscelencji ks. Bp. Tadeuszowi Bronakowskiemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

16 - 19 luty 2012

Kilku naszych członków wzięło w spotkaniu organizowanym przez Grupę AA "AWANTI" z Lubonia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu koło Warszawy. Spotkaliśmy bardzo wielu przyjaciół z całej Polski. Nawiązane kontakty zaowocują w przyszłości. Dwóch uczestników tych spotkań napisało swoje relacje (Relacja HeniaRelacja Łukasza).

19 luty 2012

Msza święta w intencji trzeźwości oraz naszego Stowarzyszenia celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Wzięliśmy czynny udział: czytanie I i II oraz modlitwa wiernych. Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia wręczył księdzu biskupowi tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Po mszy spotkaliśmy się z Jego Ekscelencją. Gościny udzielił ksiądz proboszcz. O tym wydarzeniu napisał portal 4lomza.pl, z którym współpracujemy.

Galeria (Msza św. - 19 luty 2012)

11 marca 2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Przyjęto bilans i sprawozdanie merytoryczne za rok 2011. Wybrano nowe władze na kolejną dwuletnią kadencję.

KRS przyjął uchwalone przez Walne Zebranie zmiany postanowieniem BI.XII NS-REJ.KRS/002162/12/978 z dnia 26 marca 2012 r.

4 kwietnia 2012

Spotkanie Wielkanocne w gronie przyjaciół. Dzięki naszym staraniom pozyskujemy nowych sympatyków i przyjaciół. Coraz więcej osób bierze udział w spotkaniach i imprezach.

Galeria (Wielkanoc)

1 maja 2012

Wzięliśmy udział w "Pierwszym bezalkoholowym pikniku rodzinnym" w Śniadowie. Stworzyliśmy na miejscu Centrum Informacyjne - przygotowaliśmy plakaty i ulotki. Przekazywaliśmy informacje o ośrodkach odwykowych, miejscach spotkań grup AA. Byliśmy widoczni dzięki naszym koszulkom "firmowym" zwierającym logo Stowarzyszenia. O naszym udziale w tej imprezie wspomniało Radio Nadzieja. Udział w pikniku to wynik nawiązanej współpracy z panią Dyrektor GOK. Oprócz mieszkańców Śniadowa widzieliśmy również łomżyniaków. Nasza idea, trzeźwego stylu życia, zatacza coraz szersze kręgi.

Galeria (Piknik rodzinny w Śniadowie)

19 maja 2012

Dziękując za naszą trzeźwość wzięliśmy udział w obchodach 9 rocznicy powstania parafii pw. św. Andrzeja Boboli, której proboszczem jest nasz opiekun duchowy ks. dr Andrzej Popielski.

Galeria (Procesja)

1 - 3 czerwca 2012

Po raz kolejny pojechaliśmy do Częstochowy na spotkanie trzeźwych alkoholików. Pojechało 9 osób. Wzięliśmy udział w uroczystościach religijnych. Spotkaliśmy również naszych przyjaciół poznanych przez internet.

Galeria (Częstochowa)

16 czerwca 2012

V Rajd rowerowy doliną Narwi. Wreszcie dopisała nam pogoda. Był piękny słoneczny dzień. Kilku uczestników brało udział po raz pierwszy. Na zakończenie kiełbaski przy ognisku. Wszyscy obiecali spotkać się za rok.

Galeria (V Rajd rowerowy)

13 - 15 lipca 2012

Wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego na VI Ogólnopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne nad Pilicą. Udział wzięło 16 osób. Zdobyliśmy dwa puchary i kilka nagród. Godnie zaprezentowaliśmy nasze miasto i Stowarzyszenie.

Galeria (Tomaszów Mazowiecki)

21 lipca 2012

Spływ kajakowy na trasie Brzostowo-Wizna. Spływy kajakowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród naszych członków jak i sympatyków. Płynęliśmy Biebrzą i Narwią. Biebrza, to kolejna rzeka, którą "zaliczamy" jako kajakarze.

Galeria (Spływ Biebrzą)

27 - 29 lipca 2012

XX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE W LICHENIU - "Odbudowuję swój dom".
Kolejny raz zaznaczyliśmy swoją obecność w Licheniu. Nie pojechało nas dużo. Wyjazd finansowany ze środków własnych, być może stąd niewielkie zainteresowanie. Pobyt upłynął na modlitwie, mityngach i spotkaniu z internautami - ludźmi, których poznaliśmy poprzez internet.

Galeria (Licheń)

4 - 5 sierpnia 2012

Próba kostiumowa naszej grupy teatralno-muzycznej w Strękowej Górze. Głównym organizatorem i reżyserem przedstawienia jest Dorota. Mieliśmy dwie próby w sobotę i jedną w niedzielę. Po opuszczeniu ośrodka pojechaliśmy nad rzekę. Humory dopisywały nam przez cały czas. Ostatnie próby wypadły bardzo dobrze.

Galeria (Próba w Strękowej Górze)

12 sierpnia 2012

Kolejne rocznice trzeźwości obchodzili nasi członkowie: Dorota, Darek i Tomek. To dobry przykład na to, że nasze działania przynoszą konkretne rezultaty.

18 sierpnia 2012

Wielkie sprzątanie. Zebraliśmy się grupą 12 osób, aby posprzątać nasze pomieszczenia i pomalować wejście. Przy okazji skosiliśmy trawę i uporządkowaliśmy teren wokół. Praca szła sprawnie i nikogo nie trzeba było namawiać do pomocy. Dziewczyny pięknie posprzątały wszystkie pomieszczenia. Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólnego grilla.

24 - 26 sierpnia 2012

Zorganizowaliśmy IV Łomżyńskie Forum Trzeźwościowe wspólnie z parafią św. Andrzeja Boboli, której proboszczem jest ks dr Andrzej Popielski. Patronat honorowy objął JE ks bp Tadeusz Bronakowski. Współorganizatorami byli: WORD w Łomży i Komenda Miejska Policji, Wydział Ruchu drogowego w Łomży.
Udział w Forum wziął Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski. Gośćmi Forum byli ponadto: dr Bohdan Woronowicz, aktor Wiesław Komasa, Hania i Jurek, OSK EiZ Ferenc, OSZ Lech Mierzejewski, OSK Andrzej Skrodzki, OSK Andrzej Lesiak, Zakład Wyrobów Cukierniczych "Sękacz" w Piątnicy, Harcerze ze Śniadowa. Nie zawiedli nas nasi przyjaciele z Otwocka.

IV Łomżyńskie Forum odbiło się szerokim echem w mediach. Była to największa impreza jaką organizowaliśmy. W trakcie Forum swój debiut miała nasza grupa teatralna.

Galeria (Forum trzeźwościowe)

12 września 2012

Dwóch naszych członków obchodziło kolejne rocznice trzeźwości. Tym razem trzynastą i czternastą. Wspólnie cieszyliśmy zajadając przygotowane słodkości. Miłym zaskoczeniem był przyjazd naszych przyjaciół z Otwocka: Henia, Roberta i Zenka.

15 - 16 września 2012

Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowaliśmy grzybobranie. Tym razem zmieniliśmy kolejność - pierwsze było ognisko a na drugi dzień grzybobranie. Terenem naszych działań były lasy koło Strękowej Góry.

Galeria (Grzybobranie)

19 września 2012

Odbyło się spotkanie mające na celu uzgodnienie treści umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a WOPiTU. Mediatorami byli: Pan Mieczysław Bagiński - Przewodniczący Społecznej Rady WOPiTU i Pan Maciej Borysewicz - Przewodniczący Rady Miasta. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy zostały parafowane przez zainteresowane strony. Tym samym umowa przybrała ostateczny kształt. Ustalono, że dyrektor WOPiTU przygotuje uzgodnioną treść umowy do podpisu.

23 września 2012

Po raz trzeci zagraliśmy nasze przedstawienie "Daj mi tylko 24 godziny". Kościół pw. św. Andrzeja Boboli był wypełniony po brzegi. To najlepsze przesłanie jakie mogliśmy zanieść ludziom.

Galeria (Przedstawienie "Daj mi tylko 24 godziny")

24 września 2012

Podpisaliśmy wreszcie umowę o współpracy i rozliczeniach finansowym z WOPiTU. Umowa w tej wersji obowiązuje do 31 grudnia 2013. Konieczna była nasza interwencja, ponieważ przygotowana przez dyrektora umowa do podpisania nie była w całości zgodna z wersja parafowaną 19 września. Jednak te nieścisłości zostały szybko usunięte.

3 i 24 października 2012

Obchodziliśmy rocznice trzeźwości naszych członków.

24 listopada 2012

Tradycyjnie zorganizowaliśmy zabawę "Andrzejkową". Oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli nasi przyjaciele i sympatycy z różnych miast oraz pacjenci WOPiTU w Łomży. Dla naszych gości przygotowaliśmy niespodzianki wróżby i "flaki prezesa", które okazały się przebojem wieczoru. Całość udokumentowaliśmy na fotografiach (Andrzejki).

19 grudnia 2012

Spotkanie wigilijne w gronie przyjaciół. Głównymi gośćmi byli: JE ks bp Tadeusz Bronakowski i ks. kanonik Andrzej Popielski.

Galeria (Wigilia)

31 grudnia 2012

Razem z przyjaciółmi, sympatykami i pacjentami Ośrodka bawiliśmy się na zabawie sylwestrowej. Udział wzięło ponad 60 osób.

Galeria (Sylwester)

 

Grupy Rodzinne Al-Anon (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous) - pracujące w oparciu o 12 Stopni. To grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon (mityngach) członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne.

PRZYDATNE LINKI

Nasi Partnerzy i Sponsorzy

lomza nadleśnictwo łomża parafia osm piątnica phu kurpiewski gmina lomza speed_asggok mpwik word centermebelpianpol