Main Menu

Rozliczenie PIT z PITax.plDarmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Breadcrumbs

9 - 11 stycznia 2008

Intensywne prace nad pisaniem programów o dofinansowanie z puli Marszałka Województwa. Złożyliśmy trzy projekty.

1 luty 2008

Ogłoszenie drugiej edycji konkursu fotograficznego dla amatorów "Zrób fotkę". W tym roku konkurs pod tytułem: "4 pory roku - kalendarz 2009".

25 luty 2008

Ustaliliśmy harmonogram zadań na rok 2008. Niektóre nasze pomysły odłożyliśmy w czasie, ze względu na brak źródeł finansowania.

10 marca 2008

Tworzymy centrum informacyjne dla osób poszukujących pomocy. Na początek tylko drogą elektroniczną ale planujemy utworzenie telefonu zaufania.
Zakresem naszych działań objęci są alkoholicy i ich rodziny oraz ofiary przemocy.

11 marca 2008

Zakończyliśmy prace związane z aktualizacją wszystkich danych dotyczących naszego Stowarzyszenia w KRS, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym. Obecnie przygotowujemy wnioski o dofinansowanie naszych zadań przez Urząd Miasta.
Poszukujemy także nowych sponsorów, dzięki którym moglibyśmy już teraz wprowadzić w życie niektóre nasze pomysły.

28 marca 2008

Rozpoczęliśmy pracę na Krokach AA. Grupa nie jest duża i dlatego pracujemy intensywnie wykorzystując maksymalnie czas.

11-15 kwietnia 2008

Podpisaliśmy kolejne Umowy Partnerskie o współpracy z TUR w Łomży i Środowiskowym Hufcem Pracy w Łomży.

16 kwietnia 2008

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta w Łomży o dofinansowanie kilku naszych projektów.

27 kwietnia 2008

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przyjęto sprawozdanie i bilans za rok 2007.
Dokonano zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej i podjęto Uchwałę o pozyskaniu przez Stowarzyszenie statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

30 maja 2008

Opracowaliśmy ostatecznie nasze logo. Brało w tym udział kilka osób i wreszcie mamy swój znak.

1 czerwca 2008

Zorganizowaliśmy pierwszy Rajd rowerowy doliną Narwi. Zakończenie odbyło się w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Galeria (I Rajd rowerowy)

7 - 8 czerwca 2008

Wyjazd do Częstochowy na XX Spotkania AA.

Dzień zaczął się piękną słoneczną pogodą. Wyjechaliśmy z lekkim opóźnieniem. Podróż minęła bez kłopotów. Cała grupa była zdyscyplinowana i nie trzeba było na nikogo czekać - jak to wcześniej bywało.

Na miejsce dotarliśmy kilka minut przed 13:00. Było trochę czasu na wspólne zdjęcie i przygotowanie się do Drogi Krzyżowej i zwiedzania. Zdjęcia z podróży w Galerii ().
Część z nas poszła na spotkanie internautów. Takie spotkania odbywają się od 2004 roku koło pomnika rodziców Papieża. O 15:00 mieliśmy swój miting, w którym wzięli udział uczestnicy czatów, Spikerii i Paltalka.

Droga Krzyżowa i msza wieczorna zgromadziły tłumy. Wydaje się, że z każdym rokiem jest nas coraz więcej. Co prawda od czasu do czasu padało ale nie przeszkodziło to w uroczystościach religijnych i spotkaniach z przyjaciółmi. Uśmiechy na twarzach świadczyły o tym dobitnie.
Po raz pierwszy mieliśmy identyfikatory z logo naszego Stowarzyszenia. Wyróżniały wśród innych odznak.

Wróciliśmy szczęśliwie do domu przywożąc mnóstwo dobrej energii i wspomnień. Za rok ponownie zaznaczymy swoją obecność.

Galeria (Częstochowa)

26 - 27 lipca 2008

Drugi w tym roku wspólny wyjazd. Tym razem do sanktuarium w Licheniu.

Po raz pierwszy pojechaliśmy tam cała grupą. Wcześniej każdy jechał na własna rękę.

Galeria (Licheń)

4 sierpnia 2008

Otrzymaliśmy potwierdzenie z Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku zmianę w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

25 października 2008

W dniu 25 października odbyła się impreza trzeźwościowa z okazji 20 rocznicy grupy AA "Omega" i 3 rocznicy grupy AA "Jutrzenka". Było to kolejne wyzwanie jakie podjęliśmy mając na celu pomoc wszystkim ludziom, którzy zerwali z nałogiem.

Program obejmował:

  • Mszę św. w kościele oo Kapucynów celebrowana przez Jego Ekscelencję ks biskupa Bronakowskiego w Klubie "Bonar",
  • Występ Teatru Form Różnych z Zambrowa. Sztuka pt. "Uroki życia",
  • Otwarty miting Anonimowych Alkoholików zorganizowany przez obie grupy,
  • Zabawę taneczną.

Przybyło ponad 150 osób. Nasze hasło Razem zrobimy więcej sprawdziło się po raz kolejny.
Uczestnicy grup AA zorganizowali i poprowadzili mityng. Przygotowali też poczęstunek: ciasto, napoje, owoce.
Stowarzyszenie zajęło się organizacją części artystycznej i bufetu.
Zaznaczyć należy, że wszystkie dotychczasowe zadania zrealizowaliśmy wyłącznie ze środków własnych pochodzących ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat. Jak widać można zrobić wiele za tak niewiele.
Liczymy na pomoc finansową władz lokalnych i samorządowych oraz ludzi dobrej woli o otwartych sercach. Wiele naszych pomysłów nie jest realizowanych z braku środków finansowych. Mamy nadzieję, że ten stan się zmieni.
Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie tej uroczystości.

21 grudnia 2008

Spotkanie Wigilijne.

Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowaliśmy wspólne spotkanie opłatkowe. Przybyło wielu naszych gości. Udział wzięli również pacjenci terapii. Spotkanie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezesa Stowarzyszenia. Następnie brat Michał ( nasz duchowy opiekun z klasztoru oo Kapucynów w Łomży ) odmówił z zebranymi modlitwę. Łamaliśmy się opłatkiem i składali życzenia. Uśmiechy na twarzach. Uściski. Aż miło było popatrzeć (Wigilia).

I wreszcie czas degustacji. Potrawy (ryba po "grecku" i śledź) przygotował osobiście Prezes. Zajadali się wszyscy ze smakiem.

31 grudnia 2008

Rok zakończyliśmy zabawą Sylwestrową. Tym razem była to impreza otwarta dla wszystkich chętny. Nie było zapisów. Udział wzięło ponad 20 osób. Po północy zjawiło się kilkanaście osób z życzeniami.
Prawdopodobnie taką formę przyjmiemy również w roku następnym.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous) - pracujące w oparciu o 12 Stopni. To grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon (mityngach) członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne.

PRZYDATNE LINKI

Nasi Partnerzy i Sponsorzy

lomza nadleśnictwo łomża parafia osm piątnica phu kurpiewski gmina lomza speed_asggok mpwik word centermebelpianpol