Main Menu

Rozliczenie PIT z PITax.plDarmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Breadcrumbs

WYGRALIŚMY !!!
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ŻYCZLIWYM, KTÓRZY ODDALI SWÓJ GŁOS NA NASZ PROJEKT "XII RAJD ROWEROWY DOLINĄ NARWI".

Zapraszamy do udziału w rodzinnym rajdzie doliną Narwi. O terminie rajdu poinformujemy oficjalnie.

 

W niedzielę 10 marca o godz. 17 odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie programów profilaktycznych na rok 2019.

W dniu 17 lutego 2019 r. odbyło się ​Walne Zebranie członków Łomżyńskiego Stowarzyszenia Zdrowie i Trzeźwość.

Po wyborze przewodniczącego i protokolanta Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2018, które zostały przyjęte jednomyślnie.

Po wyborze komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru członków organów Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania powołano:

Zarząd:

  • Prezes Zarządu - Robert Grzymała
  • Wiceprezes - Dariusz Radzimirski
  • Skarbnik - Marzena Rutkowska

Komisję Rewizyjną:

  • Przewodniczący Komisji - Tomasz Sierzputowski
  • Członek Komisji - Dorota Przestrzelska
  • Członek Komisji - Artur Żbikowski

Sąd Koleżeński

  • Przewodniczący Sądu - Agata Podmostko
  • Członek - Jacek Przestrzelski
  • Członek - Marcin Mościcki

Na koniec omawiano sprawy bieżące i pomysły na przyszłość.

W sobotę, 26 stycznia o godz. 14 rozpoczynamy prace gospodarskie w Stowarzyszeniu. Prosimy o liczne przybycie.

Informujemy, że w niedzielę 17 lutego o godz. 17 odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Prosimy wszystkich o przybycie.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous) - pracujące w oparciu o 12 Stopni. To grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon (mityngach) członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne.

PRZYDATNE LINKI

Nasi Partnerzy i Sponsorzy

lomza nadleśnictwo łomża parafia osm piątnica phu kurpiewski gmina lomza speed_asggok mpwik word centermebelpianpol